PortÁL PREVENCE.INFO

Prevencí ke zdraví...

Pokuty v celkové výši přibližně 300 miliónů korun udělí každoročně Státní úřad inspekce práce tuzemským firmám za porušování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Další stovky miliónů korun přitom podnikům ušetří odboroví „bezpečáci“, kteří je při svých kontrolách na nedostatky včas upozorní.

A to bez jakýchkoli sankcí

0
celkem porušení v roce 2021
0
bezpečnost práce
0
pracovní vztahy a podmínky
0
nelegální zaměstnávání
testy

BOZP otázky a odpovědi

Výhodou online školení  je snadná přístupnost z PC, tabletu či telefonu. Přihlásíte se a nastudujete stránky školení a složíte certifikační test. Následně obdržíte certifikát jako doklad o absolvovaném školení.

Elektronická forma školení je vhodná zejména pro Vás pokud často cestujete nebo jste pracovně velmi vytížení. 

Počet pracovních úrazů na pracovišti je přímo úměrný s pořádkem na pracovišti.

Hotový Jaroslav ing

Svazový inspektor bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR

nabízíme

Online vzdělávání

01.
Testy BOZP všeobecné
02.
Testy Stavba a stavební dozor
03.
Testy Obsluha plynového zařízení
04.
Testy THP
odbory

Odbory a BOZP

Právo kontroly nad dodržováním pracovně-právních, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje náš právní řád od roku 1921.

Historicky nejstarší ustanovení, výslovně pojednávající o účasti odborů na řešení otázek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je datováno s platností od 1. ledna 1944 a konstatuje, že: „Členové závodního výboru, popřípadě závodní rady, jsou povinni spolupůsobiti na zábraně úrazů“.

Dokumentace BOZP

zpracování předpisů BOZP dle typu organizace

Audit

úvodní audit a povinné roční prověrky pracovišť

Rizika

zhodnocení rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů

Kniha úrazů

pomoc při řešení pracovních úrazů, zavedení knihy úrazů

proč školit

Aktuálně a srozumitelně

Součástí povinností zaměstnavatele je trvalé vyhledávání všech nebezpečných činitelů, které vyplývají z výkonu pracovních činností a pracovního prostředí.

Pokud firma vezme vážně upozornění a výhrady „odborových bezpečáků“, nemá obvykle při následných kontrolách Státního úřadu inspekce práce žádné problémy a nehrozí ji žádné sankce.

V případě, že zjistí nějaké nedostatky, sepíší zápis z kontroly a dohodnou se na termínu sjednání nápravy.

V roce 2021 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 3 526 pokut v souhrnné výši 378 967 000 Kč.

kdo jsme