Inspektoři BOZP

Právo odborových organizací kontrolovat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Jeho § 322 uvádí:

„(1) Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím účelem jí

a) zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,

b) zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky,

c) zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy,

d) zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat,

e) umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“

S E Z N A M

Svazových inspektorů bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR

Zdravíme všechny členy našeho odborového svazu a pokud budete potřebovat pomoc v oblasti bezpečnosti práce a odškodňování pracovních úrazů v roce 2023 můžete se obrátit na naše inspektory, jejichž aktualizovaný seznam zveřejňujeme. Přejeme Vám do roku 2023 hodně soukromých a pracovních úspěchů, málo problémů a hlavně ne žádný pracovní úraz.

 

Kraj

Jméno

Telefon

e-mail

Středočeský a Praha

Šedivec Jaromír ing.

+420 737 274 043

sedivecjaromir@seznam.cz

Jihomoravský a Zlínský

Hotový Jaroslav ing.

+420 737 274 042

jaroslav.hotovy@seznam.cz

Vysočina, Jihočeský

Trojanová Iva

+420 774 160 467

ivatrojanova@seznam.cz

Olomoucký a Moravskoslezský

Kabelová Zdena

+420 605 520 727

zkabelova@seznam.cz

Hradecký a Pardubický

Hromádková Marie

+420 731 196 537

mariehromadkova@seznam.cz

Liberecký

Šubrt Milan

+420 737 274 073

subrtmilan@seznam.cz

Ústecký

Kortelt Karel

+420 737 274 074

kortelt.karel@seznam.cz

Plzeňský, Karlovarský

Kodýdkova Alena

+420 737 274 086

akodydkova@seznam.cz