Ochranné nápoje, práce v horku – odpověď na dotaz – Můžeme odmítnout práci v horku?

Jistěže, pokud by bylo ohroženo naše zdraví, můžeme práci podle zákoníku práce odmítnout, je to sice možné, ale v praxi málo časté, protože jak víme, zaměstnavatel nám to může v budoucnu nějakým nevybíravým způsobem připomenout. Tím tedy nechci nabádat čtenáře, aby pracovali za každou cenu, za cenu ohrožení zdraví, ale praxe taková je, že málokdo si dovolí v dnešní době práci odmítnout.

Práci v horku tedy neodmítneme, ale zaměstnavatel je povinen nám ji zpříjemnit, jak jen to jde.  Dobrý zaměstnavatel, pokud je to možné, naplánuje práci v horku na jiný příznivější termín. Jiný dobrý zaměstnavatel vkládá do pracovní doby odehrávající se v nepříznivých podmínkách vhodné přestávky v práci, nebo organizuje práci tak, aby to náš organismus vydržel. Každý dobrý zaměstnavatel má svoje metody, ale všichni jsou povinni nám poskytnout v případě tak velikých veder, jaké panují dnes, ochranné nápoje a to podle NV č. 361/2007 a NVč.68/2010. Tato nařízení vlády určují, kdo a jaký má nárok na ochranné nápoje.

Pokud si nezasvěcený přečte tato nařízení vlády, tak musí mít pocit, že zaměstnavatel nemá vůbec snadný úkol zajistit ochranu proti horku na pracovišti a poskytování ochranných nápojů, v souladu s právními předpisy – ale jde to. Je ale nutné tomuto problému věnovat předem patřičnou pozornost a mít již předem vypracovaný plán poskytování ochranných nápojů zaměstnancům tak, aby vyhovoval všem. Ochranný nápoj musí mít především patřičný obsah minerálů a musí také chutnat, protože to je také důležité. Při výběru ochranných nápojů by měly sehrát svoji roli i základní organizace našeho odborového svazu tak, aby zaměstnanci byli s výsledkem spokojeni.

Nárok na ochranné nápoje

Na poskytnutí ochranného nápoje vzniká zaměstnanci nárok v případě, že došlo ke ztrátě tekutin větší než 1,25 litru při výkonu práce:

  • v třídě práce I až IIIa (viz tabulka níže) – poskytuje se přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky (lze tedy využít pitnou vodu z vodovodu)
  • ve třídě práce IIIb až V (viz tabulka níže) – poskytuje se přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací v množství 35 %, zbytek v kvalitě uvedené v předcházejícím bodě,
  • trvalé práce v zátěži teplem ve 4. kategorii práce
Třída práceDruh práce
IPráce v sedě, administrativní práce, práce na počítači, laboratorní práce
II aLehká manuální práce rukou, řízení dopravních prostředků, kusová práce, pokladní
II bPráce vstoje, zapojení obou rukou – dělnické profese, svářeči, lakýrníci
III aÚdržba strojů, mechanici, práce ve stavebnictví, skladníci, řezníci na jatkách, pekaři.
III bTradiční výstavba, foukači skla, práce na lisu v kovárnách, zemědělství
IV aPráce s lopatou, břemena o váze 25 kg, lesnictví, strojní kování
IV bPráce v hlubinných dolech, lomech, ruční práce v zemědělství
VTransport těžkých břemen, výkopové práce, ruční ražba v dolech

Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Poskytuje se v množství, které odpovídá nejméně 70 procentům tekutin ztracených z organismu za směnu potem a dýcháním. Seznam ochranných nápojů pak vypracovává zaměstnavatel po dohodě se závodním lékařem. Vychází přitom z vyhodnocení rizik, podmínek práce a znalosti zdravotního stavu konkrétních zaměstnanců. Podle toho volí vhodné ochranné nápoje u lidí, jejichž zdravotní stav by se kvůli práci v nepříznivých pracovních podmínkách mohl zhoršit.

Přidělování ochranných nápojů za horka, jejich složení a množství je daleko složitější a přesně ho definuje, jak jsem se již zmínil výše, NV.č. 361/2007 Sb. a NV. 68/2010 Sb. Platné znění najdete lehce a bezplatně na Portálu veřejné správy v sekce Zákony. Adresa pro ty, kteří chtějí rychlý přístup do této sekce je zde.

Oblast mikroklimatických podmínek, tepelné zátěže a související ochranné nápoje má v kompetenci především Ministerstvo zdravotnictví ČR. Případné dotazy na pracovní podmínky a hygienu práce je tak možné směrovat na příslušnou hygienickou stanici, případně na naše inspektory bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR.  Seznam našich inspektorů najdete na našich internetových stránkách.

Ještě jednu poznámku na závěr, pro určitou kategorii pracovníků může být ochranným nápojem i pitná voda a to přímo ze zdroje, tedy z vodovodu. Neberte to prosím jako nějakou újmu, ale je to asi nejzdravější. Moc minerálů i moc cukrů v některých nápojích při velké spotřebě by nám mohlo spíše uškodit.

Někteří zaměstnavatelé mají možná názor, že se jedná o banalitu, ale dobré pracovní klima se vytváří na pracovišti z jednotlivostí, a tak je nutné tomuto problému věnovat patřičnou pozornost a mít již předem vypracovaný plán poskytování ochranných nápojů zaměstnancům tak, aby vyhovoval všem, jak po stránce obsahu minerálů, tak po stránce chuťové, protože to je také důležité. Zde by měly sehrát svoji roli i základní organizace našeho odborového svazu.

Možnost nahradit poskytování ochranného nápoje finančním plněním

Zásadně jsme proti tomu, aby byla možnost nahradit ochranný nápoj finančním plněním. Je nutné zajistit, aby zaměstnanec měl k dispozici neustále ochranný nápoj splňující všechny požadavky něj kladené a to v požadovaném množství. Pokud by si za poskytnuté finanční plnění koupil zaměstnanec třeba cigarety a ne ochranný nápoj, a zaměstnavatel by to trpěl, pohlíží zákonodárce na tuto skutečnost tak, jako by ochranný nápoj zaměstnavatel vůbec neposkytl.

Za neposkytování ochranných nápojů může být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Ochranné nápoje musí být zaměstnancům dostupné.

Ing. Jaromír Šedivec, svazový inspektor BOZP – ASO ČR