Informace o 67. zasedání Rady vlády ČR pro BOZP

Pro všechny, kteří se zajímají o bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti přináším několik poznámek ze zasedání poradního orgánu vlády ČR – Rady pro BOZP.

67. zasedání Rady znamenalo začátek nového funkčního období. Ze zákona se stal novým předsedou Rady ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka. Mezi nová další zajímavá jména patří mimo jiné i hlavní hygienička MUDr. Pavla Smrčinová Ph.D, nebo prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., nový předseda stálého výboru č. 3 pro vzdělávání a výzkum. A mnozí další, jejichž jména najdete na http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=31. Na stejné adrese také najdete program Rady a některé zajímavé prezentace, o kterých píšu níže.

Bohužel do Rady nebyla jmenována Bc. Libuše Bělohlávková, dlouholetá členka Rady, silný odpůrce privatizace Zákonného pojištění zaměstnavatele, toho pojištění, které kryje nároky zaměstnanců ze škod vzniklých při plnění pracovních úkolů. Svého času, za Topolánkovy vlády, když byl zisk z pojištění asi dvě miliardy, byly snahy o privatizaci tohoto produktu s tím, že by ještě po několik let stát vyplácel příslušné pojišťovně ročně přibližně další dvě miliardy na pokrytí starých závazků z pojištění. Naštěstí to nedopadlo i díky Bc. Libuše Bělohlávkové, která rozpoutala „protikampaň“ za využití tisku i televize. Dobrá věc se podařila a stát ušetřil několik miliard.

Teď je ale situace jiná, zastánci privatizace mají převahu a tak musíme doufat, že vláda bude mít rozum a k privatizaci “Zákonného pojištění zaměstnavatele” nedojde. Vše bude tak, jak je to ve většině evropských zemí a stát bude mít pod kontrolou toto důležité pojištění, ze kterého může čerpat přebytky pro zaměstnavatele ke zlepšení prevence bezpečnosti práce na pracovištích a také prostředky pro rehabilitaci zaměstnanců postižených pracovním úrazem.

Generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn informoval členy Rady nejenom o práci inspekce, ale také o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2021. Je zajímavé, že celkový počet pracovních úrazů mírně stoupl o 1 721 případů oproti roku 2020 na celkový počet 36 792, ale počet smrtelných úrazů naštěstí klesl na počet 88, což je o 20 méně než v roce 2020. Vyčerpávající zpráva generálního inspektora, kterou najdete na výše uváděném odkazu, obsahovala také výši pokut, který udělil v SÚIP v roce 2021. Jedná se o celkovou částku více jak 378 miliónu korun. A to je dost.

Z ostatního jednání přináším dobrou zprávu o tom, že koncem roku má být k dispozici aplikace „Hodnocení rizik“, kterou dá stát zdarma k užívání našim podnikatelům, ale i odborům. Pokud bude aplikace úspěšná, bude to dobrý počin. Stejně tak se chystá potřebná digitalizace „Hlášení o pracovním úrazu“, které podle mého názoru již mohla být dávno hotová, protože naši podnikatelé již na tuto aplikaci dlouho čekají.

Tolik jenom v krátkosti o zasedání Rady vlády pro BOZP. Více najdete po vyhotovení zápisu na http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=31 nebo se můžete zeptat v sekretariátu Rady.

  • Autor: Ing. Šedivec Jaromír, člen Rady