OSPZV – ASO činnost svazové inspekce BOZP za roky 2020 a 2021

Každý rok vypracováváme závěrečnou zprávu naší odborové inspekce BOZP, kterou předkládáme na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro informaci našim členům i široké veřejnosti předkládám dvě poslední závěrečné zprávy, a to za rok 2020 a za rok 2021.

Bohumír Dufek, předseda OSPZV – ASO ČR

Přílohy: Závěrečné zprávy OSPZV-ASO svazová inspekce BOZP.docx 1.25 MB