Nové příspěvky na webu BOZPinfo.cz za období 31. 03. 2023 – 07. 04. 2023

Začínáme s BOZP – seminář
Určeno pro osoby odborně způsobilé k plnění úkolů v prevenci rizik, uchazeče o OZO, vedoucí zaměstnance, majitele firem, zástupce zaměstnanců pro BOZP. Právní úprava BOZP; právní odpovědnost za zajišt…
18. 04. 2023

Prevence rizik v oblasti BOZP – periodická zkouška z odborné způsobilosti
Periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11. 05. 2023

Úvod do práva pro OZO v prevenci rizik – seminář
Určeno OZO v prevenci rizik, zaměstnavatelům, vedoucím zaměstnancům, zástupcům zaměstnanců pro BOZP, odborovým organizacím. Úvod do teorie práva, výklad základních pojmů; trestní odpovědnost práv…
15. 05. 2023

Prevence rizik v oblasti BOZP – konzultační kurz pro získání odborné způsobilosti
Kurz je určen pro zkušené odborníky s praxí, kteří si pod odborným vedením přehledně zopakují všechny okruhy témat, které stanovuje pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilo…
05. 06. 2023

Prevence rizik v oblasti BOZP – periodická zkouška z odborné způsobilosti
Periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
07. 06. 2023


Články


Náležitosti lékařského posudku
Mám dotaz ke zdravotní způsobilosti. Musí být v lékařské zprávě přesně uvedeno, že jde o zdravotní způsobilost kat. II. pro obsluhu plynových zařízení – kotlů do 50kW? Pokud Vám jde o náležitosti l…
Publikováno: 03. 04. 2023
Rubrika: Ochrana zdraví

Výročí oborového portálu BOZPinfo
Právě dnes je tomu již 21 let, co věnujete přízeň oborovému portálu BOZPinfo, který provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce.
Publikováno: 04. 04. 2023
Rubrika: Tiskové zprávy

Ochrana zdraví dobrovolných hasičů
Přehled dosažených hlavních výsledků, které vzešly z výzkumného úkolu 04-S4-2021-VUBP BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů. Cílem úkolu bylo zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany …
Publikováno: 05. 04. 2023
Rubrika: Požární ochrana

Vláda schválila novelu zákoníku práce. Stanoví se pravidla pro home office, „dohodáři“ budou mít nárok na dovolenou
Návrhem především dochází ke transpozici několika směrnic, novela ale přináší i další novinky nad rámec transpozice. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku. Novinkou bude mimo jiné…
Publikováno: 06. 04. 2023
Rubrika: Tiskové zprávy


Krátké zprávy


Řízení BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Odvětví ubytování, stravování a pohostinství je pro hospodářství EU velmi důležité. 98 % podniků v tomto odvětví jsou rodinné mikropodniky.
Publikováno: 05. 04. 2023


Redakce BOZPinfo.cz