Nové příspěvky na webu BOZPinfo.cz za období 07. 04. 2023 – 14. 04. 2023


Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany
Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty p…
04. 05. 2023 – 23. 06. 2023

Seminář: Zajišťování úkolů v prevenci rizik
Vážení kolegové z řad nadšenců pro obor BOZP. Máte chuť rozšířit své znalosti v oblasti BOZP a naučit se více o povinnostech, které vyplývají z BOZP legislativy? BOZP21 Vás zve na seminář právě s tím…
12. 05. 2023

Koordinátor BOZP na staveništi – zkouška z odborné způsobilosti
Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
23. 05. 2023

Koordinátor BOZP na staveništi – periodická zkouška z odborné způsobilosti
Periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
25. 05. 2023

Prevence rizik v oblasti BOZP – periodická zkouška z odborné způsobilosti
Periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
06. 06. 2023


Články


BOZP administrativních pracovníků
Pojem administrativní pracovník je velice široký, ale obvykle si pod ním představíme pracovníka v kanceláři vykonávajícího práci převážně u stolu za počítačem. Většinou se zařazují do kat. práce …
Publikováno: 10. 04. 2023
Rubrika: Téma BOZPinfo

Povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi a zpracovat plán BOZP
Obracím se na vás s prosbou o vyjádření k potřebě koordinátora BOZP a potřebě zpracovat plán BOZP týkající se následujících akcí: 1) dodávka a montáž FTV systému na střechu dvoupatrové základní školy….
Publikováno: 12. 04. 2023
Rubrika: Stavebnictví

Nárok na příplatek za práci ve ztíženém prostředí a informaci o výsledcích měření
Pokud jako zaměstnanci musíme chodit na preventivní vyšetření sluchu audio a máme také bezpečnostní přestávky z tohoto důvodu, měli bychom dostávat od zaměstnavatele příplatek za práci v hlučném prost…
Publikováno: 13. 04. 2023
Rubrika: Ochrana zdraví


Krátké zprávy


Oslavme 25 let s postavičkou Napo
Oslavme výročí úspěšných příběhů Napo s úsměvem. 
Publikováno: 11. 04. 2023

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 3. a 7. 4. 2023
ČSN EN 15061 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení linky na zpracování pásu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15061 (43 3013) Bezpečn…
Publikováno: 12. 04. 2023

Redakce BOZPinfo.cz