Přehled o svazové inspekci BOZP v oblasti šetření a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání za poslední tři roky (r. 2019, 2020 a 2021)

Pokud provedeme rozbor šetřených pracovních úrazů za poslední tři roky tak zjistíme, že v roce 2019 bylo naší svazovou inspekci BOZP prošetřeno z celkového počtu 30 šetřených pracovních úrazů na Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy připadlo prošetřit 5 pracovních úrazů, v rámci Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Zemědělského svazu ČR. 10 pracovních úrazů a v obchodních řetězcích 10 pracovních úrazů. Zbývajících 5 úrazů byly úrazy, které jednak přešly z loňského roku, nebo úrazy, které byly šetřeny Svazovou inspekci vícekrát.

V roce 2020 svazová inspekce BOZP prošetřila – přešetřila celkem 28 pracovních úrazů s pracovní neschopností delší jak 5 dní. Pokud jde o srovnání s rokem 2019, je to o 2 pracovní úrazy méně. Pokud provedeme rozbor jednotlivých pracovních úrazů, tak zjistíme, že z celkového počtu 28 šetřených pracovních úrazů na Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy připadlo prošetřit 2 pracovní úrazy, v rámci Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Zemědělského svazu ČR. 6 pracovních úrazů a v obchodních řetězcích 20 pracovních úrazů.

V roce 2021 z celkového počtu 23 šetřených pracovních úrazů na Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy připadlo prošetřit 3 pracovních úrazy,v rámci Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Zemědělského svazu ČR. 5 pracovních úrazů a v obchodních řetězcích 15 pracovních úrazů.

  • Autor: ing. Hotový Jaroslav

Přílohy: zpráva PÚ 2022.doc 127 kB